Uwaga

Pisemnie gwarantujemy uzyskanie efektów!

Drukuj

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mieście!) swoje miasto - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwoń do centrali tel. 607 188 833.

 

Dzięki 15-letniemu doświadczeniu zespołu 15 trenerów i 3 metodyków pisemnie gwarantujemy, że zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli po kursach uzyskają co najmniej następujące wyniki:

alt

Zasady gwarancji są podawane w umowie kursu oraz na bezpłatnych lekcjach próbnych.


Badania pedagogiczne przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2008 przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni dowodzą skuteczności metody szybkiego czytania używanej przez EDU. Udowodniono, że osoby po kursach czytają około pięciokrotnie szybciej z zachowaniem lub podniesieniem rozumienia czytanego tekstu. Wyniki badań dostępne są w sekretariacie EDU.


Badania psychologiczne przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2008 przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie potwierdziły, że kursanci EDU już w trakcie szkolenia potrafią zapamiętywać więcej dzięki metodom stosowanym w EDU. Wyniki badań do stępne są w sekretariacie EDU.