Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

O?RODEK W GDYNI PROWADZIMY ZAJ?CIA STACJONARNE.
W RAZIE OBOSTRZE? UCZYMY DALEJ (NA ?YWO) TYLKO ZDALNIE.

DLA CH?TNYCH ZAJ?CIA TYLKO W TRYBIE ON-LINE.
Zachowujemy ?rodki bezpiecze?stwa sanitarnego.

Kursy dla dzieci 8 12-lat Kursy dla m?odzie?y i doros?ych

Kurs ?atwiej i lepiej si? ucz?,
bo szybko czytam"
dla dzieci z 2-3 i 4-6 klasy SP

TERMINY KURSW
I BEZP?ATNYCH LEKCJI PRBNYCH

Kurs efektywnego uczenia si? z szybkim czytaniem i technikami pami?ciowymi dla m?odzie?y i doros?ych (w grupie) lub Kurs indywidualny

TERMINY KURSW
I BEZP?ATNYCH LEKCJI PRBNYCH

Gdynia ?rdmie?cie - kliknij tutajKursy Pogrze - kliknij tutaj


Terminy kursw dla dzieci 2-3 i 4-6 klasy SP
"?atwiej i lepiej si? ucz?, bo szybko czytam"

Dzieci z klas 2-3 SP

PROPONOWANE TERMINY KURSW

 • Soboty w godz. 11.15-12.45/13.15 (od 10 pa?dziernika).
 • Uwaga rodzice! Przyjmujemy zapisy na kursy w nowym roku szkolnym! Zadzwo? ju? teraz i zarezerwuj dziecku miejsce na dogodny termin! Np. poniedzia?ki 17.00-18.30 itp.
 • Promocja jesienna - 160 z? taniej!
 • Mo?liwa zasada bezp?atnej lekcji prbnej!
  Umw si? tel. (58) 625 70 58, 884 088 019
 • Terminy najbli?szych bezp?atnych lekcji prbnych: 
  Pi?tek 2 pa?dziernika g. 17.15 do 18.05 (ostatnie 3 wolne miejsce)

  UMW SI? TEL. 884 088 019


Atrakcyjne ceny -  od 20,15 z? brutto za godzin? lekcyjn?, ??cznie z materia?ami i dodatkowymi zaj?ciami wspomagaj?cymi dla rodzicw!
 

Dzieci z klas 4-6 SP 

PROPONOWANE TERMINY KURSW

 • Soboty w godz. 9.30-11.00 (od 10 pa?dziernika).
 • Uwaga rodzice! Przyjmujemy zapisy na kursy w nowym roku szkolnym! Zadzwo? ju? teraz i zarezerwuj dziecku miejsce na dogodny termin! Np. czwartki 17.00-18.30 itp.
 • Promocja jesienna - 160 z? taniej!
 • Mo?liwa zasada bezp?atnej lekcji prbnej!
  Umw si? tel. (58) 625 70 58, 884 088 019.
 • Terminy najbli?szych bezp?atnych lekcji prbnych: 
  Pi?tek 2 pa?dziernika g. 18.15 do 19.05 (ostatnie 4 wolne miejsce)
  Sobota 26 wrze?nia g. 10.00 do 10.50 (ostatnie 1 wolne miejsce)
  Sobota 26 wrze?nia g. 12.00 do 12.50 (ostatnie 3 wolne miejsce)
  UMW SI? TEL. 884 088 019

Atrakcyjne ceny -  od 20,15 z? brutto za godzin? lekcyjn?, ??cznie z materia?ami i dodatkowymi zaj?ciami instrukta?owymi dla rodzicw!

MIEJSCA PROWADZENIA ZAJ??

  • Gdynia ul. W?adys?awa IV nr 54 (Zesp? Sportowych Szk? Oglnokszta?c?cych) 
   Uwaga!
   W szkole sportowej po g. 17.30 w dni powszednie oraz w soboty g?wne wej?cie mo?e by? zamkni?te, wi?c na zaj?cia dodatkowe wchodzimy drugim wej?ciem - przy sali gimnastycznej.
  • Gdynia ul. ?wi?toja?ska 82/4.

Tel. (58) 625 70 58, 884 088 019 e-mail: kursy@akademiaedukacji.pl


 Kursy Gdynia ?rdmie?cie 
Wzg. ?w. Maksymiliana

Terminy kursw dla m?odzie?y i doros?ych:

PROWADZIMY ZAJECIA STACJONARNE. W RAZIE OBOSTRZE? UCZYMY DALEJ (NA ?YWO) TYLKO ZDALNIE. 
DLA CH?TNYCH ZAJ?CIA TYLKO W TRYBIE ON-LINE. 
Zachowujemy ?rodki bezpiecze?stwa sanitarnego.

 

TERMINY KURSW

 • Soboty g. 13.50 - rozpocz?cie od 10.10.2020
 • Pi?tki g. 17.40 - rozpocz?cie od 25.09 lub 02.10.2020
 • Pozosta?e terminy kursw w dni powszednie do ustalenia. Prosimy zg?asza? swoje preferowane dni. Kursy s? na ?ywo, stacjonarne, ale w sytuacji obostrze? umo?liwiamy przej?cie na nauczanie zdalne. Ca?y kurs to cykl 11 spotka? (ponad 46 godzin lekcyjnych). S? mo?liwe tak?e kursy wy??cznie on-line ale na ?ywo, z materia?ami, ktre przywiezie kurier na koszt Edu.

UWAGA! Mo?liwa zasada bezp?atnej lekcji prbnej!

Szczeg?owych informacji o warunkach promocji i zapisw udzielamy telefonicznie 884 088 019, 607188833.. Intensywne kursy szybkiego czytania, uczenia si? i zapami?tywania, z ktrych mog? Pa?stwo i Pa?stwa dzieci skorzysta? s? potwierdzone naukowo. Cechuj? si? wy?sz? skuteczno?ci? ni? tradycyjne sposoby uczenia si? i zapami?tywania oferowane przez szko?y i uczelnie wy?sze.

Korzystne ceny od 14,59 z? brutto za godzin? zaj??, ??cznie z materia?ami!


Kursy Pogrze

 

Szanowni Pa?stwo!

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e podejmujemy prb? zorganizowania kursw miejscowo?ci Pogrze (ko?o Gdyni).

Czy uda si? zorganizowa? grup? i w ktrej szkole b?d? si? odbywa?y zaj?cia jeszcze nie wiadomo, to ju? zale?y od Pa?stwa zg?osze?.

 

Informacje i zapisy

Tel. 884 088 019, 607 188 833,

kursy@akademiaedukacji.pl, tylko trzeba wpisa? w temacie Pogrze.

 

Podczas zaj?? poprawiamy stare nawyki czytelnicze skutkuj?ce trudno?ciami, a je?li dziecko nie ma problemw w czytaniu, to dzi?ki tym ?wiczeniom tak?e zwi?kszy zarwno pr?dko?? jak i ?atwo?? i jako?? czytania.

Podczas zaj?? b?dziemy rozwijali rwnie? szybko?? czytania, tak aby doprowadzi? do szybkiego czytania ze zrozumieniem, oczywi?cie na poziomie danego dziecka.

 


 

Zapytaj o aktualne warsztaty szybkiego zapami?tywania!

baner-warsztaty

EDU w Twoim mie?cie!

Kursy w Trjmie?cie!

Serdecznie zapraszam na kursy szybkiego czytania.

Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

TEL: 884 088 019
TEL: 607 188 833
email: kursy@akademiaedukacji.pl

Dane do faktury:

Edu Albert Pietras
?wi?toja?ska 82/4, 81-388 Gdynia
NIP: 599-239-04-19
REGON: 1930-48-238