Uwaga

Kurs dla dzieci z 2-3 i 4-6 klasy SP - szybkie czytanie ze zrozumieniem, koncentracja, efektywna nauka, notowanie kreatywne, trening skutecznego uczenia się, techniki pamięciowe i trening pamięci

Drukuj

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mieście!) swoje miasto lub miejscowość - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwoń do centrali
tel. 607 188 833.

Kursy "Łatwiej i lepiej się uczę, bo szybko czytam" rozwijają dzieci intelektualnie i emocjonalnie, przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Osobne grupy są dla dzieci z klas 2-3 oraz 4-6 (osobne kursy dla dzieci z klas 7 i 8 kliknij tutaj). Dzięki metodzie otwartej możemy również przyjąć na kurs dzieci z trudnościami w czytaniu, uczeniu się czy koncentracji (także dyslektyków).Dzieci po kursach mają lepsze oceny w szkole i lepiej sobie radzą w życiu.

kursy szybkiego czytania dla dzieci

Rozwijamy potencjał intelektualny dzieci! Uczymy dzieci jak się łatwo i skutecznie uczyć.

Twoje dziecko po ukończeniu kursu będzie:

Kurs jest przeznaczony dla dzieci:

Zarys programu:

 1. Wszechstronny trening pamięci.
 2. Doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i nauka szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu.
 3. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
 4. Zastosowanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie dat, pojęć i słówek z języka obcego oraz dużych zbiorów informacji.
 5. Tworzenia notatek nieliniowych do przedmiotów szkolnych, które pomagają lepiej zapamiętywać i przypominać informacje.
 6. Praktyczne zastosowanie metod skracających czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
 7. Nowoczesne sposoby nauki ortografii.
 8. Zasady organizacji czasu i planowania nauki.kursy szybkiego czytania dla dzieci
 9. Trening twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni.
 10. Nauka logicznego myślenia.
 11. Kinezjologia edukacyjna.
 12. Ćwiczenia rozwijające emocjonalnie.
 13. Trening podnoszący wiarę we własne możliwości.
 14. Praktyczne radzenie sobie z emocjami.
 15. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 16. Kształtowanie umiejętności społecznych.

Zobacz film z zajęć!