Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Kursy szybkiego czytania ze zrozumieniem dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych na Podkarpaciu

Email Drukuj PDF

Organizujemy kursy dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych na terenie ca?ego Podkarpacia, a zw?aszcza w powiecie rzeszowskim i brzozowskim. Nasze kursy mog? si? odbywa? tak?e w twojej szkole albo w szkole twojego dziecka! Zg?o? si? jak najszybciej, aby?my zd??yli przeprowadzi? nabr w waszej miejscowo?ci.

Informacje i zapisy

tel. 795 074 444

e-mail: podkarpacie@akademiaedukacji.pl

 

Ju? przyjmujemy zg?oszenia zarwno na kursy wakacyjne jak i wrze?niowe. Decyduje kolejno?? zg?osze?!.

Oddzia? na Podkarpaciu prowadzi:

alt kursy dorosli

Kurs ?atwiej i lepiej si? ucz?,
bo szybko czytam"
dla dzieci z 2-3 i 4-6 klasy SP

Wakacyjny
kurs szybkiego czytania
dla m?odzie?y i doros?ych

EDU w Twoim mie?cie!

EDU Podkarpacie

Informacje, zapisy:
e-mail: podkarpacie@akademiaedukacji.pl
tel: 795 074 444.

Napisz do Nas! - O?rodek EDU na Podkarpaciu

...