Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Polityka prywatno?ci

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, ?e Twoje dane imienne i adresowe przekazane za po?rednictwem strony internetowej Edu Albert Pietras znajd? si? w bazie danych Edu Albert Pietras z siedzib? w Gdyni ul. ?wi?toja?ska 82/4. B?d? one wykorzystywane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania ich innym firmom korzystaj?cym z marketingu bezpo?redniego, ktrych propozycje mog? - naszym zdaniem - Ci? zainteresowa?.


Gwarantujemy Ci prawo wgl?du w swoje dane, prawo do ich poprawiania, do wniesienia ??dania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania /zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

Przekazanie danych do Edu Albert Pietras (Kursy i szkolenia szybkiego czytania) jest dobrowolne.

EDU w Twoim mie?cie!