TEL: 881-788-879 | MAIL: kursy@akademiaedukacji.pl

Trenerzy w Edu zostali bardzo starannie dobrani. To osoby posiadające zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dominują psychologowie i pedagodzy, ale jesteśmy firmą otwartą na rozwój, dlatego naszą kadrę wzbogaca filolog, ekonomista i absolwent studiów historycznych.

Trenerzy w Edu zostali bardzo starannie dobrani. To osoby posiadające zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Dominują psychologowie i pedagodzy, ale jesteśmy firmą otwartą na rozwój, dlatego naszą kadrę wzbogaca filolog, ekonomista i absolwent studiów historycznych.

Szczególny uwagę zwraca fakt, że trenerzy posiadają umiejętności przekazywania wiedzy i potrafią prowadzić treningi.

Kadrę trenerską, metodyczną i zarządzającą tworzą następujące osoby:

 • Albert Pietras – DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, trener szybkiego czytania, specjalista do spraw szkoleń, współtwórca drugiej metodyki Edu w zakresie kursów dla młodzieży i dorosłych. Jest absolwentem wydziału historycznego, ukończył kurs dla osób prowadzących lub zarządzających niepublicznymi placówkami oświatowymi oraz kurs Praktyk Programowania Neurolingwistycznego (psychologia NLP), tel. (58) 625 70 58
 • Sławomir Orłowski –ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO, Nauczyciel form krótkich, tel. 501 674 142
 • Barbara Szymczak – psycholog, trener szybkiego czytania, psycholog szkolny.
 • Justyna Halikowska – psycholog, trener kursów „Lepiej się uczę, szybko czytam „dla dzieci 8-12 lat, psycholog szkolny.
 • Monika Ossowska – pedagog, trener kursów „Lepiej się uczę, szybko czytam” dla dzieci 8-12 lat, wychowawca młodzieży.
 • Magdalena Gawrońska – ekonomista, w trakcie studiów pedagogicznych. Dodatkowo przygotowana do nauki czytania dzieci dyslektycznych (2 specjalistyczne szkolenia „Czytanie z dzieckiem dyslektycznym” oraz „Pomoc w czytaniu uczniowi z trudnościami oraz dysleksją”)
 • Agnieszka Magda – filolog, studia podyplomowe z zakresu socjologii, uprawnienia pedagogiczne, Praktyk Programowania Neurolingwistycznego (psychologia NLP), Kurs I stopnia Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona
 • Dorota Szymczak – trener szybkiego czytania, specjalista do spraw szkoleń, współtwórca drugiej metodyki Edu (grudzień 2005 – lipiec 2006) zarówno w zakresie szkoleń dla dzieci, jak młodzieży i dorosłych.
 • Bartosz Raszewski – twórca pierwszej metodyki Edu, trener szybkiego czytania, psycholog, pedagog i terapeuta. Aktualnie kieruje w Wielkopolsce pracownią psychometryczną „Expert”, prowadzącą testy psychologiczne i badania m.in. percepcji wzrokowej.
 • Katarzyna Pawlaczyk – współtwórca metodyki Edu w części dotyczącej Neurolingwistycznego Programowania, psycholog, trener szybkiego czytania, trener w zakresie umiejętności miękkich (m.in. komunikacji i asertywności). Ukończyła kurs Praktyk Programowania Neurolingwistycznego (psychologia NLP).
 • Alicja Hołubicka – filolog polski, logopeda, psycholog dziecięcy, trener kursów „Lepiej się uczę, szybko czytam” dla dzieci 8-12 lat.
Back to top