TEL: 881-788-879 | MAIL: kursy@akademiaedukacji.pl

  • Home
  • Pisemne gwarantujemy uzyskanie efektów!

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mieście!) swoje miasto – skorzystaj z kursu lub od razu zadzwoń do centrali tel. 607 188 833.

Dzięki 15-letniemu doświadczeniu zespołu 15 trenerów i 3 metodyków pisemnie gwarantujemy, że zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli po kursach uzyskają co najmniej następujące wyniki:

  • co najmniej o 200%-300% szybsze czytanie z zachowaniem lub podniesieniem poziomu zrozumienia czytanego tekstu, a poziom 500% poprawy lub więcej też jest możliwy, co widzimy u pracowitych absolwentów,
  • 100% większe zapamiętywanie,
  • 100% lepszą koncentrację.

Zasady gwarancji są podawane w umowie kursu oraz na bezpłatnych lekcjach próbnych.

Badania pedagogiczne przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2008 przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni dowodzą skuteczności metody szybkiego czytania używanej przez EDU. Udowodniono, że osoby po kursach czytają około pięciokrotnie szybciej z zachowaniem lub podniesieniem rozumienia czytanego tekstu. Wyniki badań dostępne są w sekretariacie EDU.

Badania psychologiczne przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2008 przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie potwierdziły, że kursanci EDU już w trakcie szkolenia potrafią zapamiętywać więcej dzięki metodom stosowanym w EDU. Wyniki badań dostępne są w sekretariacie EDU.

Back to top