TEL: 881-788-879 | MAIL: kursy@akademiaedukacji.pl

Z menu po prawej (ZNAJDŹ KURS W SWOIM MIEŚCIE) wybierz gdzie chcesz skorzystać z kursu lub od razu zadzwoń do centrali tel. 881 788 879. Szybkie czytanie ze zrozumieniem, koncentracja, efektywna nauka, notowanie kreatywne, trening skutecznego uczenia się, techniki pamięciowe i trening pamięci.

Kursy dla dzieci

Kursy „Łatwiej i lepiej się uczę, bo szybko czytam” rozwijają dzieci intelektualnie i emocjonalnie, przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Osobne grupy są dla dzieci z klas 2-3 oraz 4-6 (osobne kursy dla dzieci z klas 7 i 8 kliknij tutaj). Dzięki metodzie otwartej możemy również przyjąć na kurs dzieci z trudnościami w czytaniu, uczeniu się czy koncentracji (także dyslektyków). Dzieci po kursach mają lepsze oceny w szkole i lepiej sobie radzą w życiu.

Rozwijamy potencjał intelektualny dzieci! Uczymy dzieci jak się łatwo i skutecznie uczyć.

Twoje dziecko po ukończeniu kursu będzie:

 • kilkakrotnie szybciej się uczyło, także języków obcych
 • łatwiej zdawało sprawdzian szóstoklasisty, egzaminy, testy, maturę
 • czytało około pięciokrotnie szybciej ze zrozumieniem
 • łatwiej zapamiętywało daty, słówka, definicje, pojęcia, wiersze itp.
 • wolne od kłopotów dyslektycznych
 • miało lepsze oceny – szansa na lepszą szkołę i lepszą przyszłość
 • poświęcało mniej czasu na uczenie się, a więcej na odpoczynek

Kurs jest przeznaczony dla dzieci:

 • pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, czytać szybciej ze zrozumieniem i wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć i koncentracja)
 • oraz dla dzieci mających: problemy z koncentracją, problemy z czytaniem, kłopoty z pamięcią, trudności z uczeniem się, podejrzenia lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową oraz dla dzieci niemających powyższych kłopotów

Zarys programu:

 1. Wszechstronny trening pamięci.
 2. Doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i nauka szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu.
 3. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi.
 4. Zastosowanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie dat, pojęć i słówek z języka obcego oraz dużych zbiorów informacji.
 5. Tworzenia notatek nieliniowych do przedmiotów szkolnych, które pomagają lepiej zapamiętywać i przypominać informacje.
 6. Praktyczne zastosowanie metod skracających czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
 7. Nowoczesne sposoby nauki ortografii.
 8. Zasady organizacji czasu i planowania nauki.
 9. Trening twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni.
 10. Nauka logicznego myślenia.
 11. Kinezjologia edukacyjna.
 12. Ćwiczenia rozwijające emocjonalnie.
 13. Trening podnoszący wiarę we własne możliwości.
 14. Praktyczne radzenie sobie z emocjami.
 15. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 16. Kształtowanie umiejętności społecznych.

Zobacz film z zajęć!

Back to top