Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Projekty unijne

Email Drukuj PDF

Edu szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych jako zaufany partner w edukacji realizuje tak?e szkolenia wsp?finansowane przez Europejski Fundusz Spo?eczny (EFS).

W pa?dzierniku 2010 r. Edu zosta?o wybrane do realizacji projektu unijnego dla ca?ej szko?y podstawowej w Gardnie Wielkiej.

14 lutego 2011 r. Edu wygra?o kolejny konkurs na realizacj? projektu unijnego.

EDU w Twoim mie?cie!