Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Rekomendacje

Email Drukuj PDF

Z naszych szkole? w Trjmie?cie skorzysta?o ju? ponad 1300 s?uchaczy oraz firmy: GRUPA LOTOS S.A., Allianz Polska S.A. oddzia? w Gdyni i Klimor S.A.

Wiarygodno?? i kompetencja, lepszej rekomendacji nie trzeba. Dzia?alno?? Edu wykracza poza sfer? ekonomiczn?. Nie tylko uczymy, rwnie? pomagamy uczniom z trudno?ciami, funduj?c kursy, zw?aszcza dla tych osb, ktre pochodz?c z rodzin mniej zamo?nych nie mogliby w nich uczestniczy?.

Szko?y, z ktrymi wsp?pracuje Edu doceniaj? zarwno kompetencje, jak i spo?eczne zaanga?owanie w proces kszta?cenia.

Wybrane rekomendacje od szk? i firm:

EDU w Twoim mie?cie!