Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Umw si? na bezp?atn? lekcj? pokazow? po??czon? z bezp?atnym warsztatem z szybkiego czytania. Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mie?cie!) swoje miasto - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwo? po podstawowe informacje
do centrali tel. 607 188 833.

TRJMIASTO i okolice.
Umw si? tel. 58 625 70 58 lub kliknij link poni?ej.

WARSZAWA
Umw si? na zaj?cia w swojej dzielnicy tel. 881 788 879 lub kliknij link poni?ej.

SZCZECIN
Umw si? tel. 731 474 488 lub kliknij link poni?ej.

Dzi?ki 12-letniemu do?wiadczeniu zespo?u 15 trenerw i 3 metodykw pisemnie

Dzi?ki bezp?atnej lekcji pokazowej:

  • zobaczycie i zastosujecie ?wiczenia u?ywane na naszych kursach dla dzieci i doros?ych
  • jeszcze przed zaj?ciami przekonacie si? czy ?wiczenia Wam odpowiadaj?
  • zaobserwujecie skuteczno?? ?wicze? (b?d? przeprowadzone bezp?atnie dwa testy na pr?dko?? czytania)
  • u?ywaj?c nowej techniki odczujecie Pa?stwo ulg?, swobod? i przyspieszenie czytania

Dowiecie si? rwnie?:

alt

  • czy osoby z dysleksj? mog? skorzysta? na tych kursach
  • na jakich zasadach jest uzyskiwane rozumienie podczas czytania now? technik?
  • czy mo?na poprawi? koncentracj? w trakcie czytania now? technik? itd.

Lekcja jest bezp?atna i niezobowi?zuj?ca, warto dowiedzie? si? wi?cej, mo?na wiele zyska?...

Umw si? na bezp?atn? lekcj? pokazow?:
tel.: (58) 625 70 58, 607 188 833 email: kursy@akademiaedukacji.pl

Zobacz film z zaj??!

EDU w Twoim mie?cie!

Kontakt z EDU:

...