Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Email Drukuj PDF

Wybierz z menu po lewej (EDU w Twoim mie?cie!) swoje miasto - skorzystaj z kursu lub od razu zadzwo? do centrali tel. 607 188 833.

Kursy dla m?odzie?y i dzieci starszych bardzo u?atwiaj? nauk? i prac?. Oszcz?dzaj? czas, dlatego zapraszamy tak?e doros?ych! Rozwijaj? inteligencj?. Zapraszamy m?odzie? ucz?c? si? (od 7 klasy) oraz studentw i doros?ych, ktrzy chc? si? doskonali?, bo tak naprawd? uczymy si? przez ca?e ?ycie. Uwaga! Dyslektycy zyskuj? podczas kursw podwjnie!

Je?li jeste? rodzicem, kliknij tutaj!

kursy szybkiego czytania

Pomy?l o tych wszystkich korzy?ciach po uko?czeniu kursu:

 • Kilkakrotnie szybciej si? uczysz, tak?e j?zykw obcych.
 • 5 razy szybciej czytasz ze zrozumieniem.
 • Osi?gasz wy?sze wyniki w nauce i pracy.
 • Masz lepsz? pami?? i koncentracj?.
 • Sprawniej funkcjonuje Twj intelekt.
 • Krcej si? uczysz i pracujesz, wi?c masz wi?cej czasu na to co dla Ciebie najwa?niejsze
 • I wiele wi?cej - szczeg?y na bezp?atnej lekcji.

Kurs ten przeznaczony jest dla m?odzie?y oraz osb doros?ych, tak?e dla dyslektykw.

Po co Ci szybkie czytanie lepsza pami?? i koncentracja?

 • bo jest sesja, matura, egzamin, test...
 • bo ... "Krzy?acy" maj? 536 stron,
 • "Lalka" 582 ...
 • podr?cznik akademicki ... kilkaset stron
 • stosy dokumentw w pracy ...

Skrcony program kursu:

kursy szybkiego czytania

 1. Nauka 7 technik szybkiego czytania z zachowaniem rozumienia czytanego tekstu
 2. Techniki pami?ciowe u?atwiaj?ce zapami?tywanie i przypominanie
 3. ?wiczenia usprawniaj?ce koncentracj?
 4. Techniki szybkiego uczenia si? pozwalaj?ce skrci? czas nauki o po?ow?
 5. Nauka nowoczesnego notowania nieliniowego
 6. Strategie uczenia si? (systemy powtrkowe)
 7. Techniki motywacyjne (na podstawie NLP)
 8. Techniki zarz?dzania czasem
 9. Techniki radzenia sobie ze stresem (zastosowanie technik relaksacyjnych)
 10. Elementy mentalnego treningu aktywizacyjnego i wiele innych metod przydatnych w nauce i ?yciu zawodowym.

EDU w Twoim mie?cie!

Tak?e dla dyslektykw

Je?li Ty lub Twoje dziecko ma dysleksj?, to warto pami?ta?, ?e metoda EDU jest ju? przygotowana dla dyslektykw, czyli takie osoby rwnie? b?d? mia?y du?e efekty po kursie.

Kontakt z EDU:

...