Uwaga
Błąd


Kursy Szybkiego Czytania, EDU Szkoła szybkiego czytania, kurs

Szko?a szybkiego czytania i technik pami?ciowych, 16 lat do?wiadczenia, na rynku od 2004 roku Tel. 607 188 833 

wtorek, 13 Kwi 2021

Nasze wymagania

Email Drukuj PDF
  • Ch?? kszta?cenia si? i podnoszenia swoich umiej?tno?ci.
  • Uko?czone co najmniej 21 lat.
  • Niekaralno??.
  • Wykszta?cenie wy?sze (licencjat, in?., mgr).
  • Wysoka kultura osobista.
  • Umiej?tno?? wyznaczania i realizacji celw.
  • Komunikatywno??.
  • Podstawowa umiej?tno?? obs?ugi komputera, poczty elektronicznej i internetu.

Praktyka pokaza?a, ?e nie tylko nauczyciele s? dobrymi trenerami szybkiego czytania i technik pami?ciowych, chocia? im naj?atwiej, bo maj? do?wiadczenie w pracy z grupami. Niemniej rwnie dobrze sprawdzaj? si? psycholodzy, trenerzy umiej?tno?ci mi?kkich, trenerzy biznesu, terapeuci, a nawet osoby spoza tego kr?gu, ale z zami?owaniem do pracy z lud?mi i / lub uczenia.

Je?li nurtuj? Pa?stwa jakie? pytania, to mo?ecie Pa?stwo zadzwoni? do sekretariatu Edu (w dni powszednie 10.00 - 16.00) tel. 58 625 70 58 i poprosi? o rozmow? z osob? zarz?dzaj?c? Edu - Albertem Pietrasem - na pewno udzieli Pa?stwu wyczerpuj?cych informacji. Zapraszamy tak?e do kontaktu mailowego: centrala@akademiaedukacji.pl

EDU w Twoim mie?cie!

Zadzwo? do EDU!

Przysz?y franczyzobiorco, skontaktuj si? i zapytaj o szczeg?y wsp?pracy!
Dyrektor i za?o?yciel EDU, Albert Pietras.

telefon: (58) 625 70 58
607 188 833
email: centrala@akademiaedukacji.pl

Zapytanie dotycz?ce franczyzy:

...